Our Family

Our family

Know Us -> Our family

MVS Family

 

Mr. Madanlal Vijayvargiya

Chairman

Mr. Anil Vijayvargiya

Managing Director

Mr. Sunil Vijayvargiya

Managing Director

Executive Team

 • Mr. Madanlal Vijayvargiya, Chairman
 • Mr. Anil Vijayvargiya, M.D.
 • Mr. Sunil Vijayvargiya, M.D.
 • Mr. Ankit Gandhi, Mktg.
 • Mr. Aayush Vijayvargiya
 • Mr. Narendra Gupta, G.M. (Administration)
 • Mrs. Sunita kothari G.M. (Finance)

Marketing Team

 • Mr. Rajesh Tiwari
 • Mr.Rajesh Tiwari
 • Mr. Sumit Prajapati
 • Mr. Sunil Tiwari
 • Mr. Vinod Pal
 • Mr. Kapil Sharma
 • Mr. Ashok Abraham

Associate Team

 • Mr. Manish Sharma
 • Mr. Ajay Upadhyay
 • Mrs. Dimple Jamdagni
 • Mrs. Sangeeta Patankar
 • Mr. Uma Shankar
 • Mr. Amit Kori
 • Mr. Vinod Panchal
 • Mr. Jaiprakash Chouksey
 • Mr. Arvind yadav
 • Mrs. Nisha Jain
 • Mr. Ashok Verma
 • Mr. Naveen Kori
 • Ms. Ranu Khatke
 • Mr. Ram
 • Mr. Mohit
 • Mr. Prakash